We Move Your Imagination

ხარისხის სტანდარტი

Logistics Solutions-ს წარმატებით ჩაუტარდა აუდიტი ხარისხის მენეჯმენტის სისტემაში და მიენიჭა ISO9001:2008 სერტიფიკატი